יעדים - אור אבנר

גיל יאיר, מנהל בית הספר

מנהל בית הספר
רחוב ירושלים 9
תיכון ישיבתי בנים ז`-י"ב

תיכון ישיבתי בנים ז`-י"ב

כתובת : רחוב ירושלים 9
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-6341873

אתר בית הספר

ערכים מובילים: מצוינות ערכית דתית, מצוינות לימודית ומצוינות חברתית

מצוינות דתית- חינוך לתורה ואמונה מתוך שמחה וחיבור, ע"י לימוד וחוויה

מצוינות לימודית- מיצוי יכולותיו של כל תלמיד ותלמיד ושאיפה למצוינות אישית. תכניות לימוד ייחודיות וליווי צמוד לתלמידים, 4 ו-5 יחידות באנגלית, מתמטיקה, תושב"ע וטכנולוגיה

מצוינות חברתית- פרויקטים של תרומה לקהילה, חינוך לנתינה, לשייכות ולזהות חברתית

תכניות חינוכיות פעילות בבית הספר

עיר המח"ר
כיתות ז`-ט` | 69 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: הכרה והתנסות בתחום הרובוטיקה 
 • גוף מפעיל: Ytek

נבחרת כדורעף
כיתות ז`-ט` | 16 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: קבוצת כדורעף - כולל תחרויות עם בתי ספר במחוז
 • גוף מפעיל: מורה לספורט

ספייס
כיתות ז`-י"ב | 16 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תגבור לימודי
 • גוף מפעיל: ספייס

מעגלים
כיתות י"א-י"ב | 33 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: הכנה לצבא ולמסגרות המשך
 • גוף מפעיל: ארגון מעגלים

Lets Talk
כיתות ז` | 23 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: שיפור הדיבור באנגלית
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

Keep Talking
כיתות י` | 24 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: שיפור הדיבור באנגלית
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

כושר גופני
כיתות ט`-י"ב | 72 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: שיפור הכושר הגופני 
 • גוף מפעיל: מורה לספורט

של"ח
כיתות ז`-ט` | 69 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: לימודי ארץ ישראל 
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

סוגיה יומית
כיתות י`-י"ב | 48 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תלמוד 
 • גוף מפעיל: ארגון פרטי

תלמוד ישראלי
כיתות ז`-ט` | 69 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תלמוד ישראלי 
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

סיירת יעדים
כיתות ז`-ט` | 69 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תגבור לימודי יהדות 
 • גוף מפעיל: יוזמה בית ספרית