בכל המקומות בישראל חלות הגבלות ההתקהלות, לפיהן מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה ושל עד 20 אנשים בשטח פתוח. מבנה ייחשב כל מקום עם  3 קירות ומעלה וגג.

הגבלות ההתקהלות יחולו בכל מקום שבו מותרת שהייה, לרבות מקומות העבודה.

ככלל, יש להימנע ככל הניתן מהתקהלויות. בכל התקהלות שמקיימת יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים, עטיית מסכה ושטיפת ידיים בסבון ומים.