ביטחון תזונתי - המידע המלא.pdf

סיוע לתושבי אור יהודה להבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה

במסגרת מיזם של משרד הפנים יחד עם הרשויות המקומיות, יחולקו לתושבי אור יהודה הזכאים לכך (בהתאם לכללים ואמות מידה שנקבעו על ידי משרד הפנים) תווי מזון באמצעות כרטיסים נטענים ב-3 פעימות במהלך החודשים הקרובים:

החל מה-3.3.21, החל מה-18.3.21, החל מה-11.4.21

מי זכאי לקבל את הסיוע?

1. משפחה המקבלת בשנת 2020-2021 הנחה של למעלה מ-70 אחוז בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה המפורטת מטה בלבד ולא מכל סיבה אחרת - זכאים אלו יקבלו את תווי המזון ללא צורך בהגשת בקשה

2. אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה לשנת 2020-2021 וזכאים ל-100 אחוז הנחה בתשלום הארנונה - זכאים אלו יקבלו את תווי המזון ללא צורך בהגשת בקשה

3. תושבים שאינם מופיעים ברישומי אגף ההכנסות לקבלת הנחות בארנונה, הסבורים כי הינם זכאים לתווי מזון מכוח אמות המידה שנקבעו יכולים להגיש בקשה באחת הדרכים המפורטות להלן

4. תושבים שאינם רשומים כתושבי העיר וסבורים כי הינם זכאים לתווי מזון מכוח אמות המידה, יגישו את הבקשה ישירות למשרד הפנים

את הבקשות ניתן להגיש לעירייה עד ליום 22 באפריל 2021 באחת מ-3 האפשרויות הבאות:

* מילוי טופס מקוון שמופיע באתר העירייה תחת לשונית "חם בעיר" >> ביטחון תזונתי
* טופס לא מקוון ניתן לשלוח במייל לכתובת bitachontz@or-ye.org.il
* טפסים לא מקוונים ניתן להגיש ידנית גם בבניין העירייה - שד' אליהו סעדון 122 ישירות אל התיבה שמוצבת ליד השומר בכניסה - יש לעטות מסכה ולשמור על ריחוק בהתאם לכללי התו הסגול. טפסים אלו ניתן להוריד מאתר העירייה או לקבל מהשומר בבניין העירייה.

לסיוע בהגשת הבקשה ניתן לפנות למרכז שי"ל בעוצמה בטלפון 073-3388473 בימים א'-ה' בשעות 9:00 עד 16:00 (יש להשאיר הודעה בתא הקולי). קבלת קהל בתיאום פגישה מראש בימי שלישי בשעות 16:00 - 19:00. בזמן הסגר יינתן מענה טלפוני בלבד.

מי שיעמוד באמות המידה ויהיה זכאי לתווי המזון, יקבל את הסיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו בהתאם להנחיות משרד הפנים. כמו כן, תושב שלא קיבל תו מזון עד ה-21/3/7 ,מוזמן להגיש את הטופס המקוון.

גובה קבלת הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות הבאות):

* לזכאי/ת ובת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס 300 ש"ח לאדם
* לכל אדם נוסף המתגורר/ת עם הזכאי/ת, לפי סעיף 1 ו-3 יוטענו בכרטיס 225 ש"ח
* סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2,400 ש"ח למשק בית בכל פעימה

* הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ-1,500 נקודות מכירה
* משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק, מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים
* הסיוע יינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון. לעיון באמות המידה לגבי הזכאות לקבלת תווי מזון כנסו לאתר העירייה תחת לשונית "חם בעיר" >> ביטחון תזונתי

לתשומת לבכם: 

* בנוסף למילוי הטופס, יש להגיש את כל המסמכים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים. בקשה שלא תוגש במלואה לא תטופל
* יובהר כי עיריית אור יהודה אינה אחראית על חלוקת תווי המזון. אלו יחולקו באופן ישיר לזכאים על ידי עמותות פתחון לב ואשל ירושלים
* יובהר כי מי שיימצא זכאי לקבלת תווי המזון, נותן הסכמתו המלאה מראש כי העירייה או משרד הפנים יעבירו את פרטיו ופרטי המתגוררים עימו לעמותות פתחון לב ואשל ירושלים
* רשימת נקודות המכירה מופיעה גם כן באתר העירייה

מבחן הכנסה

מס' נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2019

1

2,881

2

4,321

3

5,011

4

5,703

5

7,121

6

8,540

7

11,452

8

13,084

9

14,715

10 ומעלה

1,635 לנפש

אנו קוראים לכם לממש את זכאותכם!

לבדיקת זכאותכם אתם מוזמנים לפנות למייל bitachontz@or-ye.org.il

בברכה,
ליאת שוחט
ראש העיר