לשכת ראש העיר

יונית דלאל, מנהלת לשכה

שעות קבלת קהל: 
ימי ג` 16:00-18:00 
בתיאום מראש

כתובת: רחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 2 

טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388205 
073-3388208

לשכת ראש העיר אחראית על ניהול הרשות המקומית ומבצעת בקרה על תפעולה של הרשות, לפי מדיניות העומדת בראשה ומימושה בדרך היעילה והאפקטיבית ביותר, בכפוף לכללי המנהל הציבורי בישראל

תחומי אחריות 

  • קידום יעדי העירייה בדגש על עשייה איכותית, יעילה ומקצועית, ושיפור מתמיד באיכות השירותים המוניציפליים המסופקים על ידי יחידות העירייה
  • התקשרויות עם משרדי הממשלה וגופי הסמך שלה לצורך קידום ענייני העיר - אישור תקציבים, קידום הליכים בירוקראטיים שונים, השגת משאבים שווי כסף ועוד
  • ניהול יחסי החוץ של העירייה - תיאום וארגון ביקורים ואירועים שונים, קיום קשר עם גופים וקהילות בחו"ל
  • טיפול בפניות של גורמי חוץ - גופים ציבוריים, תורמים, אנשי מקצוע בתחומים שונים, עמותות העוסקות בתחומי העשייה של העירייה
  • טיפול בפניות תושבים ומתן מענה מקצועי בהתאם למדיניות ראש העיר
  • ניתוב הדואר היוצא והנכנס של העירייה על ידי מזכירות ראש העירייה
  • ריכוז ועדת ערר לארנונה
  • יצירת ממשק נכון בין מחלקות העירייה השונות