1. מערכת החינוך
2. גזברות
3. אגף ההכנסות
4. יחידת המחשוב
5. אוכלוסין
6. רווחה
7. הנדסה
8. נכסים
9. משאבי אנוש
10. רישוי עסקים
11. פיקוח עירוני