מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

רמי בן סעדון, מנהל המחלקה

מנהל המחלקה
אליהו סעדון 120
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש


כתובת: לו סקלאר 1 
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388361


להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור - לחצו כאן
 

מבקר העירייה מגיש דו"ח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, המבקר ממונה על תלונות הציבור, קבלתן וטיפולן

תחומי אחריות 

  • עריכת ביקורת ליחידות העירייה השונות, הבוחנת יעילות וחיסכון, טוהר מידות, החזקת רכוש וכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין
  • העברת הדו"ח השנתי לפרסום לתושבים, כחלק מהפיקוח הציבורי
  • לשמש ככתובת ברורה להפניית תלונות לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה
     

ביקורת עירונית פנימית

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה, ואלו הם: היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם וקיום הוראות הדין. 
דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר. עם תום הדיונים מוצגים ממצאי דוח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.

תלונות הציבור

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008, בעירייה מופעלת מערכת מסודרת לטיפול בתלונות התושבים. החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה. 
תושב אשר לא זכה לטיפול הולם בפנייתו לגורמי העירייה, רשאי לפנות למבקר העירייה, שהוא גם ממונה על תלונות הציבור.