1. 2017 – פניה ראשונה של החברה היזמית "קבוצת גבאי" לעירייה לצורך קידום תכנית פינוי בינוי הכוללת מבני מגורים הממוקמים בין רח' העצמאות לבין הגינה הציבורית במרכז המתחם.
  2. 2018 – פניה ראשונה של החברה היזמית "הכשרת הישוב" לעירייה לצורך קידום תכנית פינוי בינוי הכוללת את מבני המגורים ברח' היסמין 1-3-5, החצב 18, החצב 20.
  3. דצמבר 2018 – הועדה המחוזית לתכנון ובניה מנחה לקדם תכנית אחת שתאפשר פינוי בינוי בכל בנייני המגורים הנמוכים התחומים בין הרחובות יקותיאל אדם, החצב, העצמאות.
  4. נובמבר 2019 – מהנדסת העיר מנחה את שתי החברות היזמיות הפעילות במתחם לקדם תכנון משותף.
  5. 2020 עד יולי 2021 – קידום התכנון בסדרת פגישות בין החברות היזמיות המצוינות לעיל לבין צוות מהנדסת העיר, וכן פגישות פרה רולינג בוועדה המחוזית. משרד האדריכלים המכין את התכנית – "רן בלנדר אדריכלים".
  6. נובמבר 2021 – הגשת מסמכי התכנית לעירייה ע"י משרד האדריכלים, בהתאם להנחיית העירייה.

תמונת מצב עדכנית

נכון לחודש יולי 2021, התכנית מציעה את חלוקת השטח לשלושה מתחמים נפרדים, אשר ניתן יהיה לממש אותם בנפרד זה מזה. מתחם אחד כולל את רח' העצמאות 71-83, היסמין 6-10, היסמין 12-16. מתחם שני כולל את רח' החצב 8, החצב 10-14, והמרכז המסחרי בפינת החצב/העצמאות. מתחם שלישי כולל את רח' היסמין 1-5, החצב 18-20, החצב 24-28, יקותיאל אדם 36-40.

בחודש נובמבר 2021, משרד האדריכלים העביר לידי העירייה מסמכי תכנית מעודכנים לבדיקתה. העירייה בוחנת בימים אלו את מסמכי התכנית ותקדם את הליך התכנון מול הוועדה המחוזית באמצעות תיאום פגישת דיון "פרה רולינג" בוועדה המחוזית בסוף שנת 2021 או בתחילת שנת 2022.

מספר הקומות המקסימלי בתכנית טרם נקבע. נתון זה תלוי בהשלמת סקר אוירונאוטי שהוכן לכל העיר ובחן את מגבלות הגובה ברחבי העיר, וטרם אושר על ידי גורמי המקצוע.