▪️ קבלת קהל בחנויות ובעסקים - למידע על פעילות העסקים ומקומות מקבלי קהל.


▪️ חופי הים, שמורות הטבע, גנים לאומיים, אתרי הנצחה, אתרי עתיקות ואתרי מורשת - פתוחים.


▪️ בתי תפילה - פתוחים, כפוף להגבלות התקהלות.


▪️ אירועים - ניתן לקיים חתונה, טקס דתי, מסיבה וטיול מאורגן, בהתאם לכללים המפורטים בהמשך עמוד זה. אסור לערוך או להשתתף באירועים הבאים - כנס, אירוע ספורט, פסטיבל, מופע בידור, מופע אומנות.


▪️ קבלת קהל בשירותים המסופקים על ידי הרשויות המקומיות, לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לספק מרחוק, כולל פעולות של יחידות הנוער (לרבות הפעלת מתנדבים), פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך (כולל פעילות במרכז השלכה לנוער נושר ובסיכון), כלל שירותי הרווחה, וכן ועדות תכנון ובנייה לרבות רישוי ופיקוח.


▪️ על מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש לספק את פרטיו: שם מלא ומספר הטלפון, לבעל המקום אשר יתעד זאת לטובת תשאול אפידמיולוגי אם יידרש.