מועדי ישיבות מועצת העיר לשנת 2022

ישיבות מועצת העיר פתוחות לציבור הרחב ומתקיימות אחת לחודש בכל יום ראשון בשבוע הראשון של החודש, בשעה 18:00. הישיבות מתקיימות במבנה העירייה החדש ברח' יוני נתניהו 4 (קומה 1) באגף ההנדסה.

יש להתעדכן לגבי שינויים במועד הישיבות באמצעות דובר העירייה בטלפון 073-3388203

 

2022

2/1/22
6/2/22
6/3/22
3/4/22
1/5/22
5/6/22
3/7/22
7/8/22
4/9/22
2/10/22
6/11/22
4/12/22