מועדי ישיבות מועצת העיר לשנת 2023

ישיבות מועצת העיר פתוחות לציבור הרחב ומתקיימות אחת לחודש בכל יום ראשון בשבוע הראשון של החודש, בשעה 18:00. הישיבות מתקיימות במבנה העירייה החדש ברח' יוני נתניהו 4 (קומה 1) באגף ההנדסה.

יש להתעדכן לגבי שינויים במועד הישיבות באמצעות דובר העירייה בטלפון 073-3388203

 

2023

1/1/23
5/2/23
5/3/23
2/4/23
7/5/23
4/6/23
2/7/23
6/8/23
3/9/23
1/10/23
5/11/23
3/12/23