מחלקה למנהל ולוגיסטיקה

רחל עמיאל, סגנית מנהלת המחלקה

סגנית מנהלת המחלקה
שד` אליהו סעדון 120
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש

כתובת: שד` אליהו סעדון 122 
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388380

המחלקה אחראית על ריכוז עבודת מועצת העיר וועדותיה, חוזים לרכישת טובין וביצוע עבודות, מכרזי העירייה וניהול משאבי העירייה השונים

תחומי אחריות 

  • ריכוז עבודת מועצת העיר וועדותיה
  • מכרזים לביצוע עבודות קבלת שירותים ורכש
  • ניהול ורישום מצאי העירייה
  • ניהול צי רכב העירייה
  • ארכיון העירייה במגנזה חיצונית