מחלקת גזברות

רו"ח גיל גבריאל, מנהל המחלקה

מנהל המחלקה
שד` אליהו סעדון 122
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל:  
בתיאום מראש

כתובת: רחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 2

טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388251

גזברות העירייה מטפלת בכל הנושאים הקשורים בהכנת תקציב הרשות ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות

תחומי אחריות 

  • קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום הטיפול בתקציבי הרשות ויישומם
  • טיפול בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות
  • ניהול מיטבי של משאבי הרשות, תוך מוסר תשלומים ראוי
  • ייעול וחסכון במשאבים כמו נייר, אנרגיה