מחלקת פיקוח עירוני

נתי וזגיאל, אחראי תחום

אחראי תחום
קזז
בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

כתובת: קזז 
 

המחלקה אחראית על אכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר העירוניים.

תחומי אחריות 

  • רכבים נטושים
  • צמחיה פולשנית לרחוב
  • השלכת אשפה במקום ציבורי
  • חניה במקום אסורהדבקת מודעות או שילוט ללא אישור
  • רוכלות בלתי חוקית
  • הוצאת גזם לא בימי פינוי כלבים משוטטים / צואת כלבים
  • הפרעות מנוחה ורעש במהלך היום
  • הכוונת תנועה לפי הצורך