היחידה הסביבתית

נורית שולמן, מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
שד` אליהו סעדון 120
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש

כתובת: רחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 1 
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388230

היחידה הסביבתית אור יהודה נוסדה בשנת 2019 במטרה לקדם בעיר ובעירייה את עקרונות הקיימות והפיתוח בר קיימא באמצעים מגוונים, כמו חינוך סביבתי והסברה, הטמעת תנאים סביבתיים ברישוי עסקים ואכיפתם, תכנון סביבתי, התייעלות אנרגטית, צמצום הטמנת פסולת, טיפול במטרדים וזיהומים סביבתיים (רעש, אסבסט, זיהום אויר, קרקע מזוהמת), העצמת הקהילה, טיפוח טבע עירוני, חיזוק כלכלה מקומית, טיפול בפניות הציבור ומתן מידע בנושאים סביבתיים ועוד.

תחום חשוב נוסף הוא הנגשת המרחב הציבורי – מבנים, מקומות ושרות.

היחידה מקדמת שיתופי פעולה רוחביים בעירייה בכל פעילויותיה.
 

תחומי אחריות 

  • שיפור איכות החיים של תושבי העיר באמצעות קידום עשייה מקיימת בכל מחלקות העירייה - התייעלות אנרגטית, טיפול מתקדם בפסולת, חינוך סביבתי, צמצום זיהום אויר וקרקע, גינון מקיים, שימור הטבע העירוני, תכנון עיר סביבתי ועוד
  • העצמת הקהילה תוך שימוש בכלים של שיתוף ציבור, גינות קהילתיות, הכרת ושימור המורשת
  • הנגשת מבני ציבור וחינוך, תשתיות וסביבה לאנשים עם מוגבלויות
  • הטמעת הכבוד לאחר בקרב נותני שירות בעירייה ובתוך הקהילה
  • החלת חובות נגישות על נותני השירות ברשות: העסקה שוויונית של אנשים עם מוגבלות בעירייה, מתן שירות שוויוני (כמו פטור מתור ועוד), הנגשת מידע וארועים