מחלקת קיימות ונגישות

נורית שולמן, מנהלת המחלקה

מנהלת המחלקה
שד` אליהו סעדון 120
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש

כתובת: שד` אליהו סעדון 122 
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388230

קיימות: המחלקה פועלת להטמעת ערכי הקיימות בכל תחומי הפעילות העירוניים ובקהילה

נגישות: המחלקה פועלת להנגשת המרחב הציבורי והשירותים הניתנים על ידי הרשות, כדי לאפשר מתן שירות שוויוני ומכבד לאנשים עם מוגבלות המתגוררים בעיר והבאים בשעריה

תחומי אחריות 

  • שיפור איכות החיים של תושבי העיר באמצעות קידום עשייה מקיימת בכל מחלקות העירייה - התייעלות אנרגטית, טיפול מתקדם בפסולת, חינוך סביבתי, צמצום זיהום אויר וקרקע, גינון מקיים, שימור הטבע העירוני, תכנון עיר סביבתי ועוד
  • העצמת הקהילה תוך שימוש בכלים של שיתוף ציבור, גינות קהילתיות, הכרת ושימור המורשת
  • הנגשת מבני ציבור וחינוך, תשתיות וסביבה לאנשים עם מוגבלויות
  • הטמעת הכבוד לאחר בקרב נותני שירות בעירייה ובתוך הקהילה
  • החלת חובות נגישות על נותני השירות ברשות: העסקה שוויונית של אנשים עם מוגבלות בעירייה, מתן שירות שוויוני (כמו פטור מתור ועוד), הנגשת מידע וארועים