מכתב מאליהו - בנות

פנינה טבצניק, מנהלת בית ספר

מנהלת בית ספר
רחוב יוסף קארו 3
בית ספר יסודי חרדי א`-ח` בנות

בית ספר יסודי חרדי א`-ח` בנות

כתובת : רחוב יוסף קארו 3
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-5335377

ערכים מובילים: חינוך לערכים, ידע יהודי וכללי, אווירה חברתית מיטבית

הצוות החינוכי מהווה דוגמה אישית ומקנה ערכים חינוכיים בכל האמצעים שלרשותו

במערכת משולבים לימודי יהדות ולימודי חול ברמה התואמת ומוכרת במשרד החינוך, לצד הקניית מיומנויות חברתיות