טופס הרישום בתחתית המסך. לאחר רישום פרטיכם - נציג/ה מטעם עיריית אור יהודה ייצור/תיצור עמכם קשר כדי להשלים את הליך הרישום באמצעות החיוב

סוג המקצה
סוג המקצה (חובה) שדה חובה
מידת חולצה
מידת חולצה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג. ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא. מובן לי שבעקבות כח עליון ייתכן שינוי באירוע (ביטול/ דחייה/ שינוי לו"ז/ שינוי תמהיל האירוע וכו'). על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו לשתפני. הנני מודע ומאשר קבלת מידע פרסומי בדוא"ל עבור אירוע זה ו/או אירועים אחרים. בכל שלב אוכל לבצע הסרה של קבלת הדוא"ל. לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר/ת שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא!) אשא בדמי ביטול של 20 ש"ח.
הצהרה כי אפעל על פי הנחיות משרד הבריאות
הצהרה כי אפעל על פי הנחיות משרד הבריאות (חובה) שדה חובה