שכונה זכוכית פלסטיק  טקסטיל קרטון   נייר ועיתון פח כתום
רמת פנקס

רמ"א 67

כמוס עגיב 16 

רמ"א 67

     רמ"א 67  
סקיא א

פלמ"ח 41

הרצל 39

משה חייק 56

שלום עליכם 5 

הגלבוע פינת גליל

מכבים פינת רבנות

פלמ"ח 41

הראשונים 97

הרצוג 24

הרצל 39

יוסף קארו 15

משה הדדי 6

משה חייק 56

שלום עליכם 5 

מרדכי בן פורת 60

 

הפלמ"ח 3

מרדכי בן פורת 60

משה הדדי 6

שלום עליכם 5

חנייה 

אפרים גואטה 1 

דוד רמז 2

מכבים פינת רבנות

פלמ"ח 41 

הרצל 39 

מרדכי בן פורת 60

משה הדדי 6

משה חייק 56

שלום עליכם 5 

הרצוג 24 

דוד רמז 2

הגלבוע פינת גליל

הרצוג 24

משה הדדי 6

משה חייק 56

 

א.ת צפוני (ספיר)      

ההגנה 8

היוצרים 1

היוצרים 15

המסגר 6

המפעל 5

הפלדה 3

הפלדה 5 

   
נווה סביון 

זית 1

ברקת פינת אודם
דקל פינת לבנה
משה דיין פינת ספיר
שיזף פינת הדקל

זית 1

סגלון 1

ברקת פינת אודם

דקל פינת אשל

דקל פינת לבנה

מנחם בגין 4 

משה דיין פינת ספיר

צאלון 1

צאלון פינת יהלום

צאלון פינת ליבנה

שלהבת

שוהם 1

שוהם פינת לשם

שיזף פינת הדקל

שיזף 3

   

זית 1

סגלון 1

ברקת פינת אודם

דקל פינת לבנה

מנחם בגין 4

צאלון 1

צאלון פינת יהלום

צאלון פינת ליבנה

שלהבת

שוהם פינת לשם

שיזף פינת הדקל

 
סיני חלוצים 5 

חלוצים 5 

עולי הגרדום 75

      חלוצים 5 
איילת השחר

אור יום 3

יאיר שטרן 11

אור יום 3

אור יום 7

אור יום 18

אור יום 28

איילת השחר 10

מול בית הכנסת

הרב עובדיה יוסף 3

הרב עובדיה יוסף 27

יאיר שטרן 11

יהדות קנדה 39

איילת השחר 15

אור יום 28

איילת השחר 15

הרב עובדיה יוסף 3 

אור יום 3

אור יום 18 

איילת השחר 15
א.ת דרומי (יוני נתניהו)    חרושת 18   

העבודה 3

העבודה 12

העבודה 18

חרושת 4

חרושת 18

תחנת דלק פז 

   
דגניה כצנלסון 21

ההסתדרות 21 

ז`בוטינסקי 14

אופירה 12

ירושלים 11

ירושלים 16

כצנלסון 21

 

ההסתדרות 10 

אופירה 4

עצמאות 28 

הבנים 15

ההסתדרות 21 

אופירה 12

עצמאות 28

ירושלים 9 

 
נווה רבין צפריר 42

ניצן 12

ניצן 17

צפריר 42

 צפריר 42  

 ניצן 17

צפריר 42

 
קריית גיורא

עצמאות 30

סוף סמטת פרקאוף 

רותם 13

שלהבת 22

האיריס 2

עצמאות 30

עצמאות 48

עצמאות פינת האיריס

הערמון 32

ורד 2

חבצלת 11

חצב 7

יוסף חיים 6

יסמין 6

יקותיאל אדם 32

סוף סמטת פרקאוף 

רותם 13

שקמה 2

שלהבת 13

חנייה

עצמאות 30

יקותיאל אדם 32 

 האיריס 2

עצמאות 80

חבצלת 11

יוסף חיים 6

עצמאות 30

ורד 1

יוסף חיים 6

יסמין 6

יקותיאל אדם 32

סוף סמטת פרקאוף 

רותם 13

שלהבת 22