מעמד מוניציפלי: עירייה
מחוז: תל אביב
שנת קבלת מעמד מוניציפלי: 1988
מספר חברי מועצה: 15
אוכלוסייה: 36.2 אלף
קבוצת אוכלוסייה ודת: 98% יהודים
מדד חברתי כלכלי: 6
מדד פריפריאליות: 8
סך הכל שטח שיפוט: 6,700 דונם
צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים: 16,825

הרשימה המלאה של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015