בשנת הלימודים תשע"ח – 2018 לומדים במערכת החינוך העירונית 7,121 תלמידים

חינוך גני ילדים

פירוט מספר כיתות גן מספר ילדים
גני חובה ממלכתי 11 311
גני חובה ממלכתי דתי  4 102
גני טרום חובה גילאי 3-4 ממלכתי  16 572
גני טרום חובה גילאי 3-4 ממלכתי דתי  6 206
גנים חינוך עצמאי 20 559
גנים חינוך מיוחד  11 108
סה"כ 68 1858

חינוך יסודי

פירוט מספר בתי ספר  מספר כיתות מספר תלמידים 
חינוך ממלכתי 4 63  1802
חינוך מיוחד ממלכתי 14  132
חינוך ממלכתי דתי 3 23  541
חינוך מיוחד ממלכתי דתי 1  11
חינוך עצמאי 3 33  625
חינוך מיוחד עצמאי 2  14
סה"כ 10 1858  3125

חינוך על יסודי 

פירוט מספר בתי ספר מספר כיתות מספר תלמידים
חינוך ממלכתי 3 55 1557
חינוך מיוחד ממלכתי 2 22
חינוך ממלכתי דתי 2 14 280
חינוך מיוחד  1 12 136
חינוך עצמאי 1 8 143
סה"כ 7 91 2138

 

 קישורים שימושיים
 
משרד החינוך     
 
משרד החינוך מחוז מרכז  

משרד החינוך מחוז חרדי
 
חוזרי מנכ"ל
 
שירותי חינוך  
 
איתור מוסדות חינוך 
  
הענן החינוכי – שירותים מתוקשבים לבתי ספר                                                                         
 
פורטל התוכן החינוכי - שירותי חינוך מתוקשבים לכלל הציבור 
 
הקטלוג החינוכי – כל המוצרים החינוכיים במקום אחד
 
פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים
 
פורטל תלמידים 
 
 שירותי חינוך עירוניים
 
תפוח פיס אור יהודה 

מתנ"ס אור יהודה