סוג הפסולת מה שייך לסוג זה מה הטיפול
גזם וגרוטאות גזם עצים, שיחים וגינון, ענפים, דשא מכוסח, בשקיות ניילון בלבד, דודים, רהיטים, מכשירי חשמל, ושאר חפצים ישנים וגרוטאות הוצאה לחזיתות הבתים בצורה מסודרת ביום הקבוע בטבלה להלן , בערב
פסולת ביתית שקיות אשפה קשורות בלבד, שאריות מזון הכנסה לפח האשפה ולא לצדו
חל איסור לתלות שקיות לחם על פחים
בקבוקי פלסטיק בקבוקי משקה בגדלים שונים השלכה לתוך מתקני העירייה לצורך מחזור
פסולת נייר עיתונים ישנים, נייר ביתי, עלונים, מגזינים וכו` הכנסה למכלי איסוף מתאימים לסוגי הנייר השונים
(בחלק מבתי המגורים קיים פח בחדר האשפה)
פסולת קרטון ארגזים, אריזות למוצרי חשמל, ואריזות שונות יש לקפל ולהכניס לתוך מתקן איסוף קרטון הקרוב חל איסור להניח אריזות ליד או בסמוך למתקן
פסולת בניין אבנים, חול, בלוקים, וכל פסולות כתוצאה מעבודות בנייה, שיפוץ והריסה חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין ברשות הרבים או במכולות אשפה
על התושב לפנות פסולת בניין על ידו או על ידי קבלן מורשה לאתר הטמנה מוסדר בלבד