המסגרות החינוכיות סגורות, למעט המסגרות הבאות:

▪️ פעילות בשטח פתוח עבור תלמידי בית ספר יסודי, על יסודי, מוסד להשכלה גבוהה או הכשרה מקצועית לבגירים, עד 19 תלמידים.

▪️ פעילות של כיתת תלמידים עולים ללימוד עברית בבית ספר יסודי ועל יסודי.

▪️ כיתות א'-ד' בבתי הספר היסודיים.

▪️ המסגרות החינוכיות לגיל הרך (עד גיל 6) - מעונות יום, משפחתונים, גני ילדים וצהרונים.

▪️ מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 ומסגרות לפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים. לפרטים נוספים על פעילות מסגרות לילדי עובדים חיוניים

▪️ מסגרות החינוך המיוחד.

▪️ פנימיות, והלימודים במוסד החינוך שבפנימיה, אם כל התלמידים בו גם מתגוררים בפנימיה ואין תלמידים אקסטרניים.

▪️  מסגרות לילדים ונוער בסיכון, כולל: מועדוניות לילדים בסיכון, מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון, מרכזי חינוך טכנולוגיים (מח"טים) ומפת"נים, יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה, כיתות מב"ר ואתגר, ומרכזי נוער.

▪️ פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון).

▪️ מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב־תכליתיים.

▪️ מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.

▪️ פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.

▪️ פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), לרבות הפעלת מתנדבים.

▪️ שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.

▪️ פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בחוק לימוד חובה.

▪️ מוסד להשכלה גבוהה לעניין פעילות ומחקר במעבדות או קיום הכשרה מעשית מחוץ לשטח המוסד.

▪️ מטפלות לשמירה על ילדים של משפחה אחת בבית המשפחה.

▪️ למידה מרחוק או הוראה מקוונת וכן פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

למידע נוסף על פעילות המסגרות החינוכיות בתקופה זו