רקע

מחלקת משאבי קהילה מסייעת לקהילות שונות בעיר לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעות להן.
בפעולות אלה קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, לפתח חוסן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי בעיר.
הפעילים הקהילתיים עוברים הכשרה מקצועית, כאשר מסיימי ההכשרה מקבלים תעודה בחתימת ראש העיר והכרה כתושב כפעיל המוכשר לשותפות, להעלאת צרכי הקהילה, השתתפות בשולחנות עגולים ויצירת שיתופי פעולה עם אגפי העירייה כגון שפ"ע, חינוך ועוד.

מי יכול להיות פעיל/ה קהילתי?

אנשים המשתייכים לקהילות משני סוגים:

1) קהילה גיאוגרפית

  • קהילה המוגדרת בגבולות גיאוגרפיים התוחמים אותה באופן מוחשי
  • קהילה הממוקמת בשכונות השונות ומנהלת שיתוף תושבים, כמו בשכונות נווה רבין וסחל"ב.

2) קהילה פונקציונלית:  

  • קהילה שיש לה מכנה משותף, כדוגמת אימהות חד הוריות, קהילה בוכרית/ אתיופית, צמי"ד – צרכים מיוחדים, פרלמנט זה"ב, קהילה דתית ועוד.