שותפות עיריית אור יהודה שמה לה למטרה לקדם את הארגון יחד מתוך הבנה כי מימוש החזון ומטרות העירייה יושגו אך ורק באמצעות שיתוף פעולה פורה ומפרה בין מחלקות העירייה השונות. הנכס העיקרי של עיריית אור יהודה הוא ההון האנושי, ועל כן העירייה רואה בעובדיה שותפים מלאים להצלחתה. העובדים ייקחו חלק בקידום הרעיונות והצרכים של הרשות, כל זאת לטובת קידום האינטרסים הציבוריים.

שקיפות עובדי עיריית אור יהודה יבצעו את עבודתם תוך שקיפות מרבית, שמירה על הוראות הדין ושמירה על צנעת הפרט. הקריטריונים והנהלים המתווים את תהליכי קבלת ההחלטות ופעולות העירייה יהיו ברורים, אחידים וגלויים.

שרותיות עובדי עיריית אור יהודה יעניקו לתושבי העיר את השירות המקצועי ביותר, כשלצדו יושם דגש על הרגישות. מתוך הבנה כי תושבי העיר הם אלו שעומדים במרכז, ישנה חשיבות רבה להעניק שירות יעיל ואיכותי תוך חתירה למצוינות בכל תחומי העשייה. עובדי העירייה יגלו יוזמה ויצירתיות שיובילו למתן שירות טוב יותר.

כבוד הדדי עיריית אור יהודה ועובדיה מחויבים למתן שירות אדיב, נעים, סובלני ושוויוני תוך הקפדה על כבוד האדם באשר הוא וברגישות לצרכיו השונים של הזולת. הדברים נוגעים בראש ובראשונה לתושבים, אך גם כלפי מנהלים, כפופים להם ולכל גורם אחר שבא עימם במגע.

יושרה עובדי עיריית אור יהודה ינהגו ביושר ובתום לב, באמינות ובהגינות, ובעיקר בנאמנות לארגון ללא ניגוד עניינים וללא משוא פנים.

אחריות ומחויבות עיריית אור יהודה ועובדיה מחויבים לשמירה על נכסי העירייה ומשאביה, תוך שימוש מושכל במשאבים הקיימים. עובדי העירייה ידבקו במשימותיהם, יהיו נאמנים למערכת ולערכיה וייצגו אותה באופן המכבד את התושבים, את העובדים ואת העירייה.

סודיות עובדי עיריית אור יהודה ישמרו על סודיות בתוך הארגון ומחוצה לו תוך שמירה על האינטרסים של העירייה.

מסירות עובדי העירייה יראו עצמם כמשרתי הציבור וכמי שהוסמכו לתפקידם במטרה לסייע לציבור ולצרכיו ביושר, בשוויון, במסירות ובהגינות.