מחלקת קידום עסקים

אביה דרי, מנהלת היחידה

מנהלת היחידה
שד`אליהו סעדון 122

עיריית אור יהודה רואה בעסקים הקטנים והבינוניים נכס עירוני חשוב והכרחי לקיומו של מרקם החיים העירוני

העירייה שמה לה למטרה לקדם ולפתח את הסביבה העסקית בתחומה, ולהוות גורם משמעותי המייצר אפשרויות צמיחה מגוונות לבעלי העסקים

לשם כך הקימה את היחידה לקידום עסקים שמטרתה להוות צינור תקשורת ישיר בין העסקים לעירייה, לדאוג לפיתוח כלכלי מקומי ומקיים, ולסייע לבעלי העסקים בתחום הפיתוח המקצועי והעסקיתחומי אחריות 

  • יצירת קשר עם בעלי העסקים בעיר
  • הכשרות, סדנאות וקורסים לפיתוח והעצמה של בעלי העסקים
  • כנסים עירוניים לעסקים בתחומים שונים
  • פיתוח כלכלי מקומי של המרחבים העסקיים
  • פיתוח כלכלי מקומי של תחומי עיסוק בעיר; פורום אמנים, פורום בעלי מלאכה
  • יצירת פלטפורמה לשיתופי פעולה עסקיים
  • ליווי בתהליך הוצאת רישיון עסק
  • מוקד לפניות של בעלי עסקים
  • מוקד מידע על זכויות בעלי העסקים ברמת העיר והמדינה

 

פנייה ליחידה לקידום עסקים

נישאר בקשר