הקנסות שנקבעו בגין הפרת ההנחיות:

▪️ הפרת חובת בידוד - 5,000 שקלים.

▪️ הפרת הוראת רופא מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה – 5,000 שקלים.

▪️ הפרת איסור הגעה למקום בידוד בתחבורה ציבורית - 5,000 שקלים.

▪️ חוזר מחו"ל שהפר הוראת נציג מוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה – 5,000 שקלים.

▪️ הפרת חובת דיווח על בידוד למשרד הבריאות - 3,000 שקלים.

▪️ סירוב להוראת שוטר להתפזר - 1,000 שקלים.

▪️ שהייה במקום ציבורי או עסק שפתיחתו לציבור נאסרה, השתתפות בתפילה בניגוד להנחיות - 500 שקלים.

▪️ אי עטיית מסכה מחוץ למקום המגורים – 500 שקלים.

 

ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט בלינק הזה