ליאת שוחט

2015 ואילך

דוד יוסף

2007 - 2015

תמיר שאבי

1993 - 1998

יצחק בוכובזה

1978 - 1993
1998 - 2007

מנשה יצחקי

1974 - 1978

יחזקאל קזז ז"ל

1969 - 1974

מרדכי בן-פורת

1955 - 1969