במפגש "דלת פתוחה" האחרון שקיימנו עבור תושבי שכונת בית בפארק, עלה מתושבים צורך בהקמת גן ילדים ממלכתי-דתי בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022).
על פי נתוני העירייה, אין די נרשמים כרגע למסגרת זו. במידה ועדיין לא נרשמתם ואתם מעוניינים בכך, יש להזדרז ולהירשם עד לתאריך 28-7-21 כדי שנוכל לבחון שוב את הדברים. חשוב להדגיש שבמידה ויתקבל המינימום הדרוש לשכבת גיל, תיבדק האפשרות לפתוח מסגרת זו, ובכל מקרה לא תיפתח מסגרת רב גילאית.

מלאו את הטופס (שימו לב כי יש למלא את הטופס בעבור כל ילד שמיועד למסגרות אלו)