עיריית אור יהודה פותחת את הרישום לכיתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א. בשנים האחרונות עברנו לרישום מקוון מלא לכל מסגרות החינוך, כל זאת כדי להקל עליכם את ההליך.

הכניסה לרישום תתאפשר לקראת תחילת מועד הרישום ב-27 בינואר בקישור המצורף - לחצו כאן

הנחיות רישום לכיתה א':

גילאי הרישום: כ"ט בטבת תש"ד, 1.1.2014 עד ט' בטבת תש"ה 31.12.2014

תאריכי הרישום: יום שני א' בשבט תש"ף, 27.1.20 ועד יום חמישי ב' באדר תש"ף, 27.2.20.

ניתן לבצע רישום גם במרכז להב"ה - רח' הבנים 10 בתאריכים א' בשבט תש"ף (יום שני) 27.1.20 ועד ט"ז בשבט (יום שלישי) 11.2.20. שעות הפתיחה: 8:00 - 12:00 (לא כולל ימי שישי).

בימי שלישי בתאריכים הבאים יתבצע רישום גם בשעות 16:00 - 18:00: ב' בטבת 28.1.20 | ט' בשבט 4.2.20 | ט"ז בשבט 11.2.20

לתשומת לבכם! תושבים חדשים ותושבים שאינם רשומים במרשם התושבים של העיר צריכים להצטייד בעת הרישום בחוזה שכירות/רכישת דירה, בו מצוינים גוש וחלקה או כתובת מדויקת עם מועד הכניסה לדירה, חשבון מיסי עירייה (במידה ויש) וביטול רישום מהרשות שבה היו רשומים קודם לכן.

למידעון הרישום לכיתות א' לחצו כאן

הנחיות רישום לגני הילדים:

גילאי הרישום:
* שנתון 5 גן חובה - י' בטבת תשע"ה (1.1.15) עד י"ט בטבת תשע"ו (31.12.15)
* שנתון 4 גן טרום חובה - כ' בטבת תשע"ו (1.1.16) עד ב' בטבת תשע"ז (31.12.16)
* שנתון 3 טרום טרום חובה - ג' בטבת תשע"ז (1.1.17) עד י"ג טבת תשע"ח (31.12.17)

שימו לב! ילדים בגילאי 3-5 שמבקרים בשנת הלימודים הנוכחית בגני טרום טרום חובה וטרום טרום חייבים להירשם מחדש!

תאריכי הרישום: יום שני א' בשבט תש"ף, 27.1.20 ועד יום חמישי ב' באדר תש"ף, 27.2.20.

ניתן לבצע רישום גם במרכז להב"ה - רח' הבנים 10 בתאריכים א' בשבט תש"ף (יום שני) 27.1.20 ועד ט"ז בשבט (יום שלישי) 11.2.20. שעות הפתיחה: 8:00 - 12:00 (לא כולל ימי שישי).

בימי שלישי בתאריכים הבאים יתבצע רישום גם בשעות 16:00 - 18:00: ב' בטבת 28.1.20 | ט' בשבט 4.2.20 | ט"ז בשבט 11.2.20

למידעון הרישום לגני הילדים לחצו כאן