להלן פירוט פעילות התחבורה הציבורית:

קווים ושעות פעילות האוטובוסים ומוניות השירות - כל קווי האוטובוסים ומוניות השירות יפעלו בתפוסה של 50% בימים ראשון עד חמישי עד לשעה 22:00 בלילה, ובמוצאי שבת עד חצות.

* קווים למוסדות החינוך וקווי אקדמיה לא יפעלו עד לחזרה ללימודים.

רכבת - תפעל בימים ראשון עד חמישי בלבד,  פרט למספר תחנות, שלא יפתחו בשלב זה, ובכפוף לתפוסה של 50%. נסיעה ברכבת ישראל תתאפשר רק באמצעות הזמנת שובר נסיעה מראש.

שמירה על הכללים בעת שימוש בתחבורה הציבורית - בזמן שימוש בתחבורה הציבורית יש לשמור על כללי הזהירות למניעת תחלואה -  עטיית מסכה בזמן השהות באוטובוס ובתחנה, ושמירת מרחק בין הנוסעים.


תשלום על נסיעות באוטובוסים

התשלום במזומן הופסק למעט בקרב תושבי יו”ש, מלווי עיוורים ואזרחים ותיקים. מלבד אוכלוסיות אלה, התשלום על נסיעות יתבצע באמצעות כרטיס רב קו שנטען מראש. ברכבת ישראל, ניתן לבצע תשלום על נסיעות באמצעות טעינת רב קו מראש באתר רכבת ישראל/בקופות התחנה או במזומן בקופות התחנה. כמו כן, ברכבת ישראל יש להנפיק מראש שובר כניסה לטובת כל נסיעה. לכל הפרטים בנוגע להנפקת שובר הכניסה לרכבת.


מידע מפורט אודות פעילות קווי התחבורה הציבורית הזמינים, ניתן לקבל במוקד הטלפוני של משרד התחבורה בטלפון 8787* ובאתר משרד התחבורה.


דגשים לנסיעה בתחבורה הציבורית

▪️ בכל שירותי התחבורה יש להקפיד על עטיית מסכה וריחוק חברתי.

▪️ לא תתאפשר ישיבה באוטובוסים מאחורי הנהג, למעט אוטובוסים שכבר הותקנו בהם מחיצות מגן לנהגים.


הסעות פרטיות
ניתן לקיים הסעה פרטית באוטובוס, בהגבלה של עד 30 נוסעים.

נסיעה ברכב פרטי
נסיעה ברכב פרטי מותרת עד 3 אנשים (כולל הנהג) ולמעט אנשים הגרים באותו המקום שמגבלה זו אינה חלה עליהם. ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל. במקרה של צורך חיוני ניתן להסיע מעל 2 נוסעים.