תכנית הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

שלומית עיני, מנהלת התכנית

התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם כלל סוגי האלימות ובכללן אלימות בקרב מתבגרים, בריונות ברשת, אלימות בבתי ספר, אלימות במשפחה ואלימות בכבישים, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים, וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, פנאי וקהילה) במטרה לצמצם תופעות אלימות בעיר, להגביר מעורבות הורית, לחזק את תחושת הביטחון האישי של התושבים ולשפר את איכות החיים.

תחומי אחריות 

  • יצירת שפה אחידה – אפס סובלנות לאלימות
  • הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי במרחבים ציבוריים
  • מתן חלופות פנאי לבני הנוער
  • הקניית כלים וידע לצוותים מקצועיים, הורים ומתנדבים
  • גיוס תושבים כשגרירים בקהילה