ניתן להתפלל בבית תפילה בהגבלת התקהלות של עד 10 אנשים. בשטח פתוח ניתן לקיים תפילות בהגבלת התקהלות של 20 אנשים. יש לעטות מסכה ולשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.

תפילה בכותל תתקיים בהתאם להגבלת ההתקהלות בשטח פתוח ובחלוקה למתחמי תפילה נפרדים של 20 אנשים בהתאם להנחיות.