ניתן להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור באחת הדרכים הבאות:

1. מילוי טופס מקוון (ראו למטה)

2. מילוי טופס (לא מקוון) והעברתו /שליחתו - לטופס לחצו כאן

* מסירה ידנית במשרדו של הממונה על תלונות הציבור ברחוב לו סקלאר 1. יש לתאם הגעה מראש בטלפון 073-3388361.

* במכתב לכתובת עיריית אור יהודה - שד' אליהו סעדון 122, ת"ד 30, מיקוד 60373

* באמצעות שליחת פקס למספר 073-3388361

* באמצעות המייל לכתובת mevaker@or-ye.org.il

פרטי המתלונן/ת

תלונה של עו"ד בשם לקוח

פנייה מעו"ד ללא ייפוי כוח מהמלין לא תטופל

תלונה בשם אדם אחר ובהסכמתו

פנייה בשם אדם אחר ללא ייפוי כוח לא תטופל

פרטי התלונה

האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או שהינו תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
האם העניין הוכרע ע"י בית משפט או בית דין או שהינו תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין? (חובה) שדה חובה
האם הוגשה תלונה בעניין למבקר המדינה ו/או לנציב תלונות הציבור?
האם הוגשה תלונה בעניין למבקר המדינה ו/או לנציב תלונות הציבור? (חובה) שדה חובה

צירוף קבצים רלווטיים

הצהרה

אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמילאתי נכונים
אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמילאתי נכונים (חובה) שדה חובה
Browser not supported