חוק עזר לאור יהודה (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון), התשע"ו 2015

אישור חוק עזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון על ידי המועצה המקומית אור יהודה

אימוץ חוזר עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים על ידי המועצה המקומית אור יהודה

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית אור יהודה

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב על ידי המועצה המקומית אור יהודה

חוק עזר לאור יהודה (אגרת ביוב), תשל"ד-1974

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים (מס' 2) על ידי המועצה המקומית אור יהודה

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי המועצה המקומית אור יהודה

חוק עזר לאור יהודה (ביוב), תשכ"ז-1966

חוק עזר לאור יהודה (אספקת מים), תשכ"ו-1966

חוק עזר לאור יהודה (איסור רוכלות), התשנ"ב-1992

חוק עזר לאור יהודה (הגנה על הצומח), תשכ"ו-1996

חוק עזר לאור יהודה (הדברת עשבי בר), תשי"ט-1958

חוק עזר לאור יהודה (הדברת מזיקים), תש"ם-1980

חוק עזר לאור יהודה (הסדרת גדר חיה), תשמ"א-1981

חוק עזר לאור יהודה (החזקת בעלי-חיים), תש"ם-1980

חוק עזר לאור יהודה (הוצאת אשפה), תש"ם-1980

חוק עזר לאור יהודה (הסדרת השמירה), התשמ"א-1981

חוק עזר לאור יהודה (הסדרת השמירה), תשי"ז-1957

חוק עזר לאור יהודה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"א-1980

חוק עזר לאור יהודה (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984

חוק עזר לאור יהודה (חזירים ובשר חזיר), תשי"ח-1958

חוק עזר לאור יהודה (מבנים מסוכנים), התשנ"ב-1992

חוק עזר לאור יהודה (מודעות ושלטים), תשי"ט-1959

חוק עזר לאור יהודה (מניעת רעש), התשמ"א-1981

חוק עזר לאור יהודה (מפגעי תברואה), תשי"ח-1958

חוק עזר לאור יהודה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), תשכ"ח-1968

חוק עזר לאור יהודה (עגלות), תשכ"ט-1969

חוק עזר לאור יהודה (עצים מסוכנים), תש"ם-1980

חוק עזר לאור יהודה (פינוי חפצים מיושנים), התשמ"א-1981

חוק עזר לאור יהודה (פיקוח על כלבים), תשי"ט-1958

חוק עזר לאור יהודה (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי"ט-1959

חוק עזר לאור יהודה (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח-1968

חוק עזר לאור יהודה (רישיונות לאופניים), תשי"ז-1957

חוק עזר לאור יהודה (רחצה בבריכות שחייה), התשמ"א-1981

חוק עזר לאור יהודה (רישיונות לאופניים), תשי"ז-1957

חוק עזר לאור יהודה (רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי"ט-1958

חוק עזר לאור יהודה (שימור רחובות), תשכ"ג-1963

חוק עזר לאור יהודה (שיפוץ ושמירה על חזיתות הבתים), תש"ם-1980

חוק עזר לאור יהודה (תיעול), תשי"ח-1958

חוק עזר לאור יהודה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ד-1964

חוק עזר לאור יהודה (שחיטת עופות), תשל"ד-1974

חוק עזר לאור יהודה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התש"ע-2010