תושבי העיר והמתגוררים בה זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה ללא תשלום ברוב אזורי העיר. תושב ושוכר יכולים להגיש בקשה באתר, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים ולקבל את התו בדואר לכתובת המגורים – ללא תשלום.

תעודת זהות - סריקה מלאה כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית בעיר. רשיון רכב - סריקה מלאה המראה את מספר רישוי הרכב ואת שם הבעלים באופן ברור.

חשוב!!! במידה והרכב עבורו נדרש תו , אינו בבעלות תושב עיר, יש לצרף אישור מהמעסיק על שימוש ברכב על ידי התושב. את האישור יש לסרוק לתיבה - אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה

צירוף מסמכים