תושבי העיר והמתגוררים בה זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה ללא תשלום ברוב אזורי העיר. תושב יכול להגיש בקשה באתר, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים. שימו לב! התו הינו וירטואלי והוא נכנס למערכות תוך 48 שעות מרגע הוצאתו.

תעודת זהות - סריקה מלאה כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית בעיר. רשיון רכב - סריקה מלאה המראה את מספר רישוי הרכב, שם הבעלים באופן ברור וכן כתובת המגורים שזהה לכתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות ומעידה על כך שמבקש התו הוא תושב אור יהודה. לחילופין, ניתן לצרף אישור העברת בעלות. חשבון ארנונה אחרון משולמת - יש לצרף לבקשה את חשבון הארנונה על שמו של מבקש התו עם הכתובת שתהיה זהה לכתובת המופיעה בתעודת הזהות ורישיון הרכב.

חשוב!!! במידה והרכב עבורו נדרש תו, אינו בבעלות תושב עיר, יש לצרף אישור מהמעסיק (חתימה וחותמת של קצין רכב / רואה חשבון / עורך דין) על שימוש ברכב על ידי התושב. את האישור יש לסרוק לתיבה - אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה