תושבי העיר והמתגוררים בה זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה ללא תשלום ברוב אזורי העיר. תושב ושוכר דירה יכולים להגיש בקשה באתר, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים. שימו לב! התו הינו וירטואלי והוא נכנס למערכות תוך 48 שעות מרגע הוצאתו.

תעודת זהות - סריקה מלאה כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית.

רישיון רכב - סריקה מלאה המראה את מספר רישוי הרכב ואת שם הבעלים באופן ברור. יש להקפיד כי הכתובת ברישיון הרכב תהיה זהה לכתובת המופיעה בספח תעודת הזהות.

חשבון ארנונה אחרון משולמת על שם המבקש - יש לצרף לבקשה את חשבון הארנונה על שמו של מבקש התו עם הכתובת שתהיה זהה לכתובת המופיעה בתעודת הזהות ורישיון הרכב.

הסכם שכירות - צילום דף ראשון ואחרון המציינים בבירור את שמות השוכר והמשכיר, כתובת הנכס ותקופת השכירות כולל חתימות. חשוב!!! במידה והרכב עבורו נדרש תו, אינו בבעלות תושב עיר, יש לצרף אישור מהמעסיק על שימוש ברכב על -ידי התושב. את האישור יש לסרוק לתיבה - אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה