תוך 4 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה לרישיון עסק, תישלח אליך הודעת SMS עם מספר מסלקה.

את מספר המסלקה יש להזין לצד תעודת זהות בעל העסק ולבצע את התשלום בסך 347 ש"ח (לפריט) עבור אגרת רישיון העסק.

את הקבלה על התשלום יש לשלוח למייל: asakim@or-ye.org.il

המשך תהליך הרישיון מותנה בקבלת מייל למחלקה בו מצורף אישור התשלום.

עם קבלת האישור על התשלום, תישלח אליך הודעת SMS על המשך התהליך.

לכל שאלה נוספת בדבר התשלום יש לפנות למחלקת עסקים: 077-3388331