את הטופס יש למלא ולשלוח במייל לרועי גרובס, מ"מ מנהל מחלקת נכסים - royg@or-ye.org.il

נוהל הקצאת חניה לנכה בסמוך למקום מגורים.pdf