את הטופס יש למלא ולשלוח במייל לעו"ד רועי גרובס, מנהל אגף הנכסים - royg@or-ye.org.il

קישור לקובץ נוהל הקצאת חניה שמורה לנכה.pdf