תכנית המטרו M3 תת"ל 103 היא תכנית לתשתית לאומית שהוכנה על ידי חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים והגיעה לשלב בו הסתיים התכנון המוקדם שלה. היא הופקדה וכעת מועברת לעיון הציבור ושמיעת הערותיו והשגותיו. המערכת המתוכננת תכלול 3 קווים שיעברו ב-24 רשויות לאורך 149 ק"מ והיא תכלול 109 תחנות. על פי התחזיות, תשמש מערכת קווי המטרו כ-2 מיליון נוסעים ביום ותבצע 450 מיליון נסיעות בשנה.

לצפייה בתכנית המיוחדת שהופקה על ידי נת"ע עבור תושבי אור יהודה וקריית אונו עם הסבר על התכנית - לחצו כאן

אז מה קובעת התכנית?

התכנית קובעת את ההתוויה של קו מטרו M3 ואת כל השטחים במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים מנהרות, מסילות ומבנים נוספים הנדרשים להפעלתו. התכנית מקודמת כיום במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל). התכנית כוללת הוראות ותנאים לבינוי ולפיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הנדרשים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו, כולל הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים. התכנית עוברת ב-13 רשויות שונות, ביניהן אור יהודה.

התכנית שהופקדה כוללת 2 תחנות בתחום העיר ומתחם דיפו במערב העיר. התחנות הן:

1. תחנה ברח' יגאל אלון פינת כביש 461.

2. תחנה בתחום אזור התעסוקה העתידי OPARK.

מידע לגבי הגשת השגות על התכנית המופקדת לעיון הציבור

א. במהלך 60 הימים ממועד הפקדת התכנית ב-05.06.20, הציבור הרחב יכול לעיין במסמכי התוכנית באתר מינהל התכנון, וכן להעביר את הערותיו והשגותיו לתוכנית זו למשרדי הות"ל.

ב. לאחר סיום 60 הימים המותרים על פי החוק להעברת ההערות וההשגות, ירכז מומחה/חוקר מטעם ועדת התכנון את ההערות והתנגדויות שקיבל, ויזמן את המתנגדים לדיון והשמעת ההערות וההשגות שלהם בפניו.

ג. עם סיום שמיעת ההערות וההשגות, יביא המומחה/החוקר את המלצותיו בפני הות"ל, וזו תתכנס ותחליט איזה מההערות וההשגות לקבל ואיזה מהן לדחות. בהתאם להחלטתה, הות"ל יכולה להורות על תיקון מסמכי התוכנית.

לפניות ובירורים נוספים - אנא פנו למוקד פניות הציבור של חברת נת"ע: 4575*

שאלות ותשובות

שימו לב! המידע המובא להלן הינו להבנה כללית בלבד ואיננו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי

שאלה: למי מותר להגיש הערות והשגות לתכניות המטרו?

תשובה: לכל מי שיש לו עניין בקרקע בתחום התוכנית או בקרקע הגובלת בתוכנית, או עניין בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית.

שאלה: מהו התאריך האחרון להגשת ההערות וההשגות?

תשובה: יש להגיש את ההערות עד לתאריך 04.08.20

שאלה: למי יש למסור את ההערות וההשגות?

תשובה: הפניה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותעשה באמצעות טופס מקוון או בכתובת הדוא"ל metroplan@iplan.gov.il או בכתב למשרדי הוועדה לתשתיות לאומיות.

אין צורך בצירוף תצהיר עו"ד. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל.

המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.