לחוברת הרישום - לחצו כאן

לרישום לגני הילדים לשנת תשפ"ג - לתושבי אור יהודה המתגוררים בה כיום - לחצו כאן

לרישום לתושבי שכונת בית בפארק שאינם מתגוררים כיום באור יהודה - לחצו כאן

הנחיות כלליות

לתשומת לבכם, יש לבצע רישום מחודש לגן הילדים, גם אם ילדכם רשום השנה לגן עירייה, וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. הודעה בדבר אישור רישום לגן הילדים תישלח באמצעות מסרון (SMS).

עקרונות וקווים מנחים בגני הילדים אור יהודה

אנו מאמינים כי שנות חייו הראשונות של הילד הן הזמן המשמעותי ביותר להטמעת ערכים וכישורי חיים. על כן, בתהליך החינוכי הילד נמצא במרכז העשייה וכלל התהליך נוצר בהתאם לצרכיו של הילד ומתוך הקשבה אישית לכל אחד ואחת.

1. מענה פרטני לכל ילד וילדה.
2. עולם הילדים יועשר בתחומים שונים: אוריינות, אמנות ומדעים.
3. הילדים יחושו מוגנים ובטוחים בעת שהותם בגן.
4. הילדים ילמדו כיצד להתנהל באופן עצמאי בעולמם.
5. הילדים יפנימו ערכים של כבוד לזולת ולסביבה, מעורבות חברתית, שייכות לעיר, מורשת ומסורת העם היהודי.
6 . הצוות החינוכי יעבור הכשרות והשתלמויות כל העת כדי להתמקצע בעבודתו. כמו כן יקבל צוות הגן ליווי מקצועי שוטף.
7. הצוות החינוכי יישם את העקרונות תוך מתן כבוד ומענה לצרכיו הפיזיים והרגשיים של הילד.
8. הצוות החינוכי יטפח את הקשר עם ההורים, לרווחת הילדים.
9. הסביבה הלימודית-חינוכית בגן תאפשר התפתחות מיטבית בתחומים רגשיים, חברתיים, קוגניטיביים ומוטוריים של כל ילד וילדה.

תכניות ליישום העקרונות החינוכיים

התמקצעות:

אופק חדש - הארכת יום הלימודים, פיתוח מקצועי והעצמה של הגננות
השתלמות סייעות - העצמת הסייעות ופיתוח מקצועי כשותפות לעשייה החינוכית בגן
תקשוב - הכנסת אמצעים דיגיטליים לגן ככלי לקידום הלמידה וההתנסות החווייתית

אוריינות:

חושבים שפה - טיפוח יכולות שפה וחשיבה ככלי לשיפור ההשתלבות וההתמודדות בתחום האוריינות בשיתוף מכון חדד ואוניברסיטת בר אילן
סיפור על במה - קידום תפקודי הלמידה הכוללים של הילד לקראת בית הספר באמצעות תכנית מתחום התיאטרון
ספריית הפיג'מה - קריאה מונחית של ספרי ילדים בבית ובגן
שעת סיפור - קריאה חווייתית של ספר ילדים בשיתוף ראש העיר
אור - תגבור בתחומי השפה, הקריאה והמוטוריקה

מדע ואמנות

מוזה באה לגן - חשיפת הילדים ליצירות אמנות פלסטית על ידי היכרות והתנסות
קיימות - קידום מודעות אצל הילדים לנושאי שמירה על הסביבה ומשאבי הטבע
YTEK - עיר המח"ר - קידום מדעים ומתמטיקה באמצעות רובוטיקה
גן מדע מטייל - ניסויים מדעיים בגנים

כישורי חיים

זהב בגן - מתנדבים בגני גיל הזהב מגיעים לגן ויחד פועלים לחיזוק העולם הערכי-רגשי של הילדים, בשיתוף נפגשים מרכזים קהילתיים
תכלית - הנחיית קבוצות הורים בגנים. רכישת מיומנות להורות מיטיבה המסייעת להתפתחות טובה יותר מבחינה רגשית, חברתית ושכלית של הילדים
השוטר שלי ואני - הכרה של עבודת המשטרה והקניית כללי התנהגות בתחום הביטחון האישי
לוח השנה היהודי - תכנית העשרה חווייתית בנושא אגדות חז"ל סביב לוח השנה היהודי
ייעוץ וטיפול התנהגותי סביבתי חינוכי - BSCTE - הנחיית הורים וצוותי חינוך בנושא סמכות, גבולות ואקלים מיטבי בגן ובבית
חינוך לבריאות - למידה מעשית והתנסות בשמירה על אורח חיים בריא

הנחיות רישום לגן

גילאי רישום (חייב רישום לפי חוק חינוך חובה)

שנתון 5 גן חובה - ג' בטבת התשע"ז (1.1.17) עד י"ג בטבת התשע"ח (31.12.17)
שנתון 4 גן טרום חובה - י"ד בטבת התשע"ח (1.1.18) עד כ"ג בטבת התשע"ט (31.12.18)
שנתון 3 טרום טרום חובה - כ"ד טבת התשע"ט (1.1.19) עד ג' טבת תש"פ (31.12.19)

שימו לב! ילדים בגילאי 5-3 שרשומים כבר בשנה"ל הנוכחית בגני טרום טרום חובה וטרום חובה, עליהם להירשם מחדש. ילדים שנולדו לאחר התאריך 31.12.2019 לא יוכלו להיקלט במערכת החינוך.

תאריכים ואופן ביצוע הרישום

הרישום באתר האינטרנט העירוני יחל בתאריך 3.1.2022  ויסתיים ב-31.1.2022.

קבלת קהל במשרדי העירייה (שד' אליהו סעדון 120): בימים ב' ו-ה' בין השעות 8:30 - 12:30. בימי ג' בין השעות 16:00 - 18:00 בתאריכים הבאים: 4.1.22, 11.1.22, 18.1.22, 25.1.22. מענה טלפוני - 073-3388295, 073-3388303.

לתשומת לבכם! תושבים חדשים ותושבים שאינם רשומים במרשם התושבים של העיר צריכים להצטייד בעת הרישום בחוזה שכירות / רכישת דירה, בו מצוינים גוש וחלקה או כתובת מדויקת עם מועד הכניסה לדירה, חשבון מיסי עירייה (במידה ויש) וביטול רישום מהרשות בה הם היו רשומים.

רישום תושבים חדשים בשכונת בית בפארק שמעוניינים ללמוד בשנת תשפ"ג (1 בספטמבר 2022)

תתבקשו לצרף את המסמכים הבאים:
1. תעודת זהות של ההורים + ספח
2. חוזה רכישה / שכירות (דף ראשון של החוזה + דף מתוך החוזה עם ציון תאריך כניסה). היות ואין כתובת עדכנית, אפשר לציין את מס' הבניין
3. ביטול רישום מהעיר שבה אתם מתגוררים עד המעבר
4 . הורים גרושים/פרודים – יש להחתים תצהיר הנמצא באתר העירייה ולצרף חתימת עו"ד.

שימו לב!
* ללא צירוף המסמכים, לא יתאפשר לבצע רישום
* העירייה תשבץ את התלמידים הזכאים לחוק חינוך חובה בכפוף לפתיחת מוסדות החינוך
* השיבוץ יעשה בהתאם לאזורי הרישום ומותנה ברישום מספר תלמידים מינימלי למוסד החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך

זרם חינוכי

בעת הרישום יצהירו ההורים על הזרם החינוכי הרצוי: ממלכתי, ממלכתי דתי או מוכר שאינו רשמי. רישום לגנים השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי:
יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. נספח ד' יועבר לרשות דרך הבעלות.
לידיעתכם: קליטת הילדים בגנים תיעשה לפי סדר: שנה וחודש הלידה של הילד, אזור מגוריו, זרם חינוכי מבוקש ומועד הרישום.
לא נוכל להבטיח את מקומו של ילדכם בגן הסמוך לביתכם במידה והרישום לא יתבצע עד ליום 31.1.2022 באתר האינטרנט העירוני.

ביטול רישום

הודעה על ביטול הרישום, חתומה על ידי אחד ההורים, יש לשלוח לפקס 073-3388303 לא יאוחר מיום חמישי, 16.6.2022

רשימת גני הילדים הממלכתיים והממלכתיים דתיים

ורד, איריס (שפתיים) - סמטת המעפילים 24, ממלכתי
יסמין (שפתי) - איילת השחר 17, ממלכתי
שקד, אתרוג, אופירה - אתרוג 1, ממלכתי
אלון (שפתי) – גן ירוק, אור יום 5, ממלכתי
תדהר (שפתי), דולב (תקשורתי), אור יום 10, ממלכתי
ניצן (תקשורתי), יאיר שטרן 8, ממלכתי
ברוש - ניצן 1, נווה רבין, ממלכתי
אמנון, תמר - ניצן 2, נווה רבין, ממלכתי
נורית, פרג - ניצן 18, נווה רבין, ממלכתי
סחלב - צפריר 3, נווה רבין, ממלכתי
הדר, אגוז, ניצן 20, נווה רבין, ממלכתי
דובדבן (תקשורתי), צפריר 2, ממלכתי
אקליפטוס, נרקיס (שפתי), צפריר 66, ממלכתי
חבצלת, שלהבת 15, ממלכתי
צלף (שפתי), כלנית 27, ממלכתי
הרדוף, כלנית 27, ממלכתי
רקפת, כלנית, צבעוני - שקמה 22, ממלכתי
אירוסים, שיבולים - הזית 1, ממלכתי
חרצית, סייפן - שיזף 1, ממלכתי
רימון, תאנה - סיגלון 5, ממלכתי
ארז (ירוק), מרגנית - דקל 20, ממלכתי
שושנה, לילך - צאלון 19, ממלכתי
אורן, לוטם - אלמוג 9, ממלכתי
צאלון - סמטת חברון 6, ממלכתי
אנפה, ברבור, נחליאלי - ארבל 3, ממלכתי
שחף (תקשורתי) - ארבל 3, ממלכתי
חצב, צבר - ניצן 1, ממלכתי דתי
רבקה (שפתי), ניצן 3, ממלכתי דתי
חרוב, הרב עובדיה יוסף 23, חב"ד
תירוש - ירושלים 12, חב"ד
גפן, ליבנה - חצב 9, חב"ד
הדס - סמטת קליה 1, חב"ד
ערמון - כצנלסון 17, גרעין תורני
דקל - כצנלסון 20, גרעין תורני
חט״צ, סביון - משה הדדי 9, גרעין תורני
שיטה - דוד רמז 2, גרעין תורני
תות (שפתי), דרך שלמה 12, ממלכתי דתי
לבונה - ירושלים 12, אור אבנר
אלה - הבנים 10, אור אבנר
שיזף - סמטת קליה 1, אור אבנר
דפנה - שפתי, ז'בוטינסקי 3, ממלכתי דתי

גני הילדים המוכרים שאינם רשמיים

מרים יהלום - חלוצים 5 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
חגית ספיר - הפלמ״ח 40 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
מיכל - בר לב 11 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
שושי - השקמה 14 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
צביה - הסביון 12 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
עדס שרה - ז׳בוטינסקי 3 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
זהבה - הבנים 12 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
שרה וייס (שפתי) - כצנלסון 20 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
נחמי אליאסן - הסביון 12 - מוכר שאינו רשמי - הרב גוטליב
מאור ישראל רבקה - לו סקלאר 1 - מוכר שאינו רשמי - הרב גיל דוד
מאור ישראל - עזרא הסופר 2 - מוכר שאינו רשמי - הרב גיל דוד
עידן 1 - הרב עובדיה יוסף 2 - מוכר שאינו רשמי - הרב גיל דוד
עידן 2 - הרב עובדיה יוסף 2 - מוכר שאינו רשמי - הרב גיל דוד
מכתב מאליהו תמר - יוסף קארו 6 - מוכר שאינו רשמי - הגב' רבקה ריזל
מכתב מאליהו יעל - יוסף קארו 6 - מוכר שאינו רשמי - הגב' רבקה ריזל
מכתב מאליהו דסי - ההסתדרות 22 - מוכר שאינו רשמי - הגב' רבקה ריזל

מסמכים הדרושים בעת הרישום

תעודת זהות של ההורה עם פרטי הילד הנרשם, עם ציון כתובת מעודכנת.
טופס תשלום מיסים בכתובת הנ״ל או חוזה להשכרת/רכישת דירה בעיר.
בהתאם לסעיף 2 (א') לחוק עדכון כתובת, התשס״ה 2005- אם נרשמה כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, יהיה משלוח דואר על ידי העירייה להורה, בעניין ילדו הקטין, לכתובתו למשלוח דואר הרשומה במרשם האוכלוסין או לכתובת שיעדכן ההורה במחלקת גני הילדים וכן לכתובת הנוספת הרשומה כאמור.

כיצד תסייעו לילדכם?

בתקופת ההסתגלות אל הגן, לעיתים ישנה נסיגה להתנהגויות ילדותיות יותר, כמו בכי, קשיי פרידה, הרטבה, קשיים בשינה ועוד. אלו תופעות טבעיות שקיימות במעבר ככלל, ובפרט לאחר שהייה ממושכת בבתים בשל סגירת המסגרות החינוכיות. כיצד תסייעו לילדכם?
* גלו סבלנות לקשייו בתקופת ההסתגלות, עודדו אותו ותמכו בו
* החמיאו לעצמכם ולילדכם. תנו מקום לדברים חיוביים ולכוחות שלכם ושל ילדכם
* נסו לשמור על שיגרה ושתפו אותו בסדר היום. תחושת רציפות שלכם ושל ילדכם מסייעת בהתמודדות עם אתגרי התקופה
* שגרה והכנה של הילד למה שמתוכנן באותו היום מסייעת לו לרכוש ביטחון ותחושת יציבות. נסו ליצור שיגרה של ארוחות, משחקים, מקלחות וכו'
* התאימו את הציפיות שלכם למצב - המצב אינו רגיל
* שתפו את הצוות החינוכי בקשיים של ילדכם
* הביעו אמון בצוות שיידע להתמודד עם המצב ושתפו אותו בחששות שלכם
* אם הקשיים ממשיכים בעוצמה לתקופה של חודש ומעלה לאחר הכניסה לגן, מומלץ להתייעץ עם הגננת ולפנות לשירות הפסיכולוגי החינוכי
לשאלות נוספות ולייעוץ ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי. אנו מפעילים קו חם לשאלות הורים בטלפון 073-3388561
בהצלחה,
ד"ר רונית גלר
וצוות השירות הפסיכולוגי החינוכי

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ג

התשלומים היחידים המותרים לגילאי 5-3 לגבייה באמצעות הרשות המקומית הינם תשלומי חובה ותשלומי הרשות כמפורט בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך (תשלומי הרשות הם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשויות המקומיות אינן מחויבות לספקם ללא עלות).

להלן פירוט תשלומי הרשות עפ"י חוזר מנכ"ל תשפ"ב / משרד החינוך:

רכישות שירותים מרצון - 125 ₪ לשנה
הזנה – 750 ₪ לשנה
סל תרבות – 79 ₪ לשנה
תל"ן (שיעורי ריתמוסיקה וספורט) – 530 ₪ לשנה
מסיבת סיום – 54 ₪ לשנה
מסיבות כיתתיות - 8 ש"ח לשנה

סה"כ 1,546 ש"ח לשנה

הסכומים הנ"ל מבוססים על הסכומים המותרים לגבייה בשנת הלימודים תשפ"ב על פי חוזר מנכ"ל. ייתכנו שינויים על ידי משרד החינוך לקראת שנת תשפ"ג. 
*באתר האינטרנט בעת הרישום יופיע מסמך זה ובו תתבקשו לסמן באם אתם מסכימים לגביית התשלומים הנ"ל.

חשוב מאוד לדעת

שעות הפעילות בגן - ימים ראשון עד חמישי 7:30 - 14:00, ימי שישי 7:30 - 12:45

שעות הפעילות בימים הראשונים לשנת הלימודים עבור ילדים שזוהי שנתם
הראשונה בחינוך הפורמאלי:
ביום הראשון ללימודים (1.9.22) - 7:30 - 10:00
ביום השני ללימודים (2.9.22) - 7:30 - 11:00
החל מהיום השלישי ללימודים יתנהלו הלימודים כסדרם. אנו ממליצים על העברת מסר חיובי ומרגיע לילדים טרם הכניסה לגנים על מנת להקל עליהם את השתלבותם בגן וקבלת מסגרת הכללים החדשה.

טפסים - לחצו כאן

תצהיר על כתובת מגורים באור יהודה לצורך שיבוץ במוסד לימודים בעיר, כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל, כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים, נספח 3 - אישור בקשה לרישום לבית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי, תצהיר על כתובת מגורים בפועל באור יהודה

נגישות פיזית למוסדות חינוך

גן ילדים | בי״ס יסודי | חט״ב | תיכון

הודעה להורים שילדיהם מתחילים ללמוד בגן עירייה והינם עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי. תלמיד עם צרכים מיוחדים זכאי לקבל נגישות למוסד החינוכי שהוא מיועד ללמוד בו. מאחר והנגשת המוסד החינוכי הינה תהליך ממושך, משרד החינוך מאפשר רישום מוקדם במהלך חודש יוני של השנה הקודמת לשנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חדשים לפני תחילת הלימודים בפועל. מדובר בהרשמה ללימודים ברישום לחינוך רגיל – לא לחינוך המיוחד. חשוב לציין כי ביצוע רישום מוקדם אינו מתבצע במקום רישום במועד הרגיל, אלא בנוסף אליו.

לפרטים נוספים - חוזר מנכ"ל משרד החינוך - הקדמת הרישום לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית למוסד החינוכי - לחצו כאן

סייעת רפואית

תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים., זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

כיצד תסייעו לילדכם?

הורים לילדים עם אלרגיות או עם צרכים רפואיים אחרים המצריכים הקצאת סייעת, מתבקשים לפנות למחלקת גני הילדים בעירייה ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים. המסמכים הנדרשים הם חוות דעת רפואית עדכנית, מחודש ינואר 2022 ואילך, מרופא מומחה שאינו רופא משפחה (אלרגולוג מומחה), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. יש להעביר את המסמכים לא יאוחר מה-31.5.22 למייל smadar@or-ye.org.il

הבקשות שייבדקו לצורך אפשרות להקצאת סייעות הן:
* נוירולוג - אפילפסיה לא מאוזנת שאינה ניתנת לאיזון תרופתי
* קרדיולוג - לאחר השתלת איברים או קוצב לב 
* המטולוג - הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר
* אלרגולוג - אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, שקדים, ביצים ודגים.

פרטי התקשרות

אגף החינוך - מנהלת דלילה אשכנזי, שד' אליהו סעדון 122, ת"ד 30, אור יהודה. טלפון 073-3388292, פקס 03-6342126
מחלקת גני הילדים - מנהלת נגה נדלר טל, מזכירות: דינה יהושע, סמדר סלמן, מזל דדוש. טלפונים 073-3388295, 073-3388303, noga@or-ye.org.il