עוד בטרם הרישום לגני הילדים ומילוי הטופס, יש להצטייד בקבצים הבאים:

* אישור גריעה (ביטול רישום) מטעם רשות החינוך ממקום מגוריכם הקודם.
* חוזה רכישה/שכירות - עמוד ראשון מהחוזה, כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עורך דין.
* צילום ת"ז כולל ספח של שני ההורים.
* להורים החיים בנפרד (גרושים/פרודים) יידרש תצהיר חתום ע"י עו"ד.


לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן

פרטי הילד/ה

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
מיועד/ת לעלות לגן לגילאי
מיועד/ת לעלות לגן לגילאי (חובה) שדה חובה
האם יש ברשותכם כתובת מגורים בבית בפארק?
האם יש ברשותכם כתובת מגורים בבית בפארק? (חובה) שדה חובה
האם ההורים גרושים/פרודים?
האם ההורים גרושים/פרודים? (חובה) שדה חובה

פרטי הורה -1

סטטוס משפחתי
סטטוס משפחתי

פרטי הורה - 2

סטטוס משפחתי
סטטוס משפחתי

פרטים נוספים ומסמכים

סוג חינוך
סוג חינוך (חובה) שדה חובה
במידה ומדובר בחינוך מיוחד, יש ליצור קשר לאחר מילוי הטופס עם אגף החינוך במייל noga@or-ye.org.il או בטלפון 073-3388295/303
ראה ברשימת הטפסים לעיל
עמוד ראשון מהחוזה כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
ראה ברשימת הטפסים לעיל
לא חובה
לא חובה
לא חובה

הנני מצהיר/ה שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב/7א) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן