עוד בטרם הרישום לגני הילדים ומילוי הטופס, יש להצטייד בקבצים הבאים:

* אישור גריעה (ביטול רישום) מטעם רשות החינוך ממקום מגוריכם הקודם
* חוזה רכישה/שכירות - עמוד ראשון מהחוזה, כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
* תצהיר על מעבר עתידי לכתובת מגורים באור יהודה - לטופס לחצו כאן


לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן

פרטי הילד/ה

מגדר * שדה חובה
מיועד/ת לעלות לגן לגילאי * שדה חובה
האם יש ברשותכם כתובת מגורים בבית בפארק? * שדה חובה
האם ההורים גרושים/פרודים? * שדה חובה

פרטי הורה -1

סטטוס משפחתי

פרטי הורה - 2

סטטוס משפחתי

פרטים נוספים ומסמכים

סוג חינוך * שדה חובה
במידה ומדובר בחינוך מיוחד, יש ליצור קשר לאחר מילוי הטופס עם אגף החינוך במייל rishum@or-ye.org.il או בטלפון 073-3388295/303
ראה ברשימת הטפסים לעיל
עמוד ראשון מהחוזה כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
ראה ברשימת הטפסים לעיל
לא חובה
לא חובה
לא חובה

הנני מצהיר/ה שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב/7א) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן