עוד בטרם הרישום לכיתה א' ומילוי הטופס, יש להצטייד בקבצים הבאים:

* אישור גריעה (ביטול רישום) מטעם רשות החינוך ממקום מגוריכם הקודם
* חוזה רכישה/שכירות - עמוד ראשון מהחוזה, כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עורך דין
* צילום ת"ז כולל ספח של שני ההורים
*להורים החיים בנפרד (גרושים/ פרודים) יידרש תצהיר חתום ע"י עו"ד.

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן

פרטי התלמיד/ה

לאיזו כיתה התלמיד עולה?
לאיזו כיתה התלמיד עולה? (חובה) שדה חובה
מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה
האם הנך עובר/ת להתגורר בשכונת בית בפארק?
האם הנך עובר/ת להתגורר בשכונת בית בפארק? (חובה) שדה חובה
האם ההורים גרושים/פרודים?
האם ההורים גרושים/פרודים? (חובה) שדה חובה

פרטי הורה - 1

סטטוס משפחתי
סטטוס משפחתי

פרטי הורה 2

סטטוס משפחתי
סטטוס משפחתי
סוג החינוך
סוג החינוך (חובה) שדה חובה
במידה ומדובר בחינוך מיוחד, יש ליצור קשר לאחר מילוי הטופס עם אגף החינוך במייל orlys@or-ye.org.il
האם יש צורך בהנגשת המוסד החינוכי עבור ילדך/ילדתך?
האם יש צורך בהנגשת המוסד החינוכי עבור ילדך/ילדתך? (חובה) שדה חובה
ראה ברשימת הטפסים לעיל
עמוד ראשון מהחוזה כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
לא מיועד לתלמידים שעולים לכיתה א'
לא חובה
לא חובה
לא חובה

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב/7א) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית


 

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן