עוד בטרם הרישום לכיתה א' ומילוי הטופס, יש להצטייד בקבצים הבאים:

* אישור גריעה (ביטול רישום) מטעם רשות החינוך ממקום מגוריכם הקודם
* חוזה רכישה/שכירות - עמוד ראשון מהחוזה, כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
* תצהיר על מעבר עתידי לכתובת מגורים באור יהודה - לטופס לחצו כאן

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן

פרטי התלמיד/ה

לאיזו כיתה התלמיד עולה? * שדה חובה
מגדר * שדה חובה
האם יש לך כתובת מגורים בשכונת בית בפארק? * שדה חובה
האם ההורים גרושים/פרודים? * שדה חובה

פרטי הורה - 1

סטטוס משפחתי

פרטי הורה 2

סטטוס משפחתי
סוג החינוך * שדה חובה
במידה ומדובר בחינוך מיוחד, יש ליצור קשר לאחר מילוי הטופס עם אגף החינוך במייל rishum@or-ye.org.il או בטלפון 073-3388292/8
האם יש צורך בהנגשת המוסד החינוכי עבור ילדך/ילדתך? * שדה חובה
ראה ברשימת הטפסים לעיל
עמוד ראשון מהחוזה כולל עמוד המציין תאריך כניסה משוער ועמוד אחרון הכולל חתימות - חתום על ידי הרוכש ועל ידי עו"ד בכתובת החדשה
לא מיועד לתלמידים שעולים לכיתה א'
ראה ברשימת הטפסים לעיל
לא חובה
לא חובה
לא חובה

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים

Browser not supported

חוזר מנכ"ל (ס"ב/7א) של משרד החינוך קובע כי מסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית


 

לרשימת הטפסים המלאה - לחצו כאן