מיד לאחר יום העצמאות הקרוב, נעלה קמפיין בעיר ונצדיע לאנשי המילואים תושבי העיר שמשקיעים מזמנם וממרצם כדי לשמור עלינו. מכירים אנשי מילואים שאתם מעוניינים שנפרגן להם? שלחו לנו את פרטיהם ותמונתם מהשנה האחרונה על מדים, ואולי דווקא הם יהיו חלק מהקמפיין.