כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 16/2019 - מנהל/ת אגף תפעול ושפ"ע פומבי 16/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 17/2019 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה פומבי 16/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 18/2019 - פקח/ית מסייע/ת פומבי 16/04/2019 30/04/2019

עבור לארכיון המכרזים