שירותים

שירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 14/2022 - שירותי הסעות עבור תלמידים משכונת בית בפארק למוסדות חינוך בעיר אור יהודה פומבי 29/11/2022 25/12/2022

עבור לארכיון המכרזים