הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך
מהות העסק
מהות העסק (חובה) שדה חובה
ציין מ-1 עד 5 האם המפגש נתן לך כלים פרקטיים להצלחת העסק שלך
ציין מ-1 עד 5 האם המפגש נתן לך כלים פרקטיים להצלחת העסק שלך (חובה) שדה חובה
1 - לא תרם , 5 - תרם מאוד
האם ההרצאת העשרה של אשת המקצוע משטראוס מים הייתה רלוונטית עבורך?
האם ההרצאת העשרה של אשת המקצוע משטראוס מים הייתה רלוונטית עבורך? (חובה) שדה חובה
האם היית מעוניינת להיפגש עמה לייעוץ פרטני במפגש נוסף?
האם היית מעוניינת להיפגש עמה לייעוץ פרטני במפגש נוסף? (חובה) שדה חובה
האם תרצה להשתתף במפגש הבא של קהילת נשות העסקים?
האם תרצה להשתתף במפגש הבא של קהילת נשות העסקים? (חובה) שדה חובה