עיריית אור יהודה פועלת לשדרוג מערך האבטחה של גני הילדים בעיר, והחל מ-1 בספטמבר (בכפוף לאישור המשטרה), אבטחת גני הילדים תתבצע באמצעות אבטחה ניידת במקום אבטחה נייחת שהייתה קיימת עד כה רק באשכולות הגנים.

יתרונות האבטחה הניידת:

- מאבטחים מקצועיים יספקו מענה מיידי במידת הצורך

- הגברת הסיורים בין גני הילדים בעיר באמצעות ניידות ייעודיות

- מתן מענה לכלל גני הילדים בעיר ושמירה על ביטחונם של הילדים

- הניידות החדשות יטפלו אך ורק בגני הילדים לאורך שעות פעילות הגן

שנת לימודים מוצלחת!