עיריית אור יהודה נערכה בחודשים האחרונים לשנת השמיטה שתיכנס לתוקפה ב-3 בספטמבר. כחלק מכך, במהלך השנה הקרובה לא יבוצעו גיזומים ושתילות ברחבי העיר, למעט עבודות המהוות סכנה בטיחותית. חשוב להדגיש שהעירייה ביצעה במהלך החודשים האחרונים שתילה של צמחים רב עונתיים ברחבי העיר וכן גיזומים לצורך נוי ובטיחות.