מרכז המצוינות של תפוח פיס למדעים ואומנויות

קורסים לגילאי גן חובה עד כיתות ו' - שיעור ניסיון חינם

אסטרונומיה, מדע וטכנולוגיה - שני - 18.10
רובוטיקה - רביעי - 20.10

לרישום: מזכירות תפוח פיס 073-2827142