תושבים יקרים, להלן הודעת חברת מקורות:

* מתחילת נובמבר 2021 ועד ינואר 2022 (תאריך משוער) מקורות המים המסופקים אליכם יהיו תמהיל של מי קידוחים, מים מותפלים ומי כנרת מסוננים
* בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים, עשויים להתרחש שינויים בטעם וריח במים המסופקים
* נדגיש: המים המסופקים על ידי מקורות, בכל סוגי התמהיל, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של חברת מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות
* במידה והנכם מבחינים בשינויים חריגים באיכות המים מעבר לאלו שצויינו, נבקשכם ליידע בטלפונים הבאים - במוקד העירוני 106 או 1-800-300-252